CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016 Sesiunea iunie-iulie 2016

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de

bacalaureat național – 2016

_________________________________________________________________________________________________________________

Calendarul examenului de bacalaureat – 2016

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba română – proba A

15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională – proba C

4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

probă scrisă

12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba română – proba A

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba maternă – proba B

17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională – proba C

18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

probă scrisă

29 august2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea

contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31august2016 Rezolvarea contestaţiilor

1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din

proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale

prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau

lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea

perioadei de afișare a rezultatelor.