Cum devin notar daca nu sunt notar stagiar

Poate dobandi calitatea de notar public si persoana care indeplineste cumultiv urmatoarele conditii:

  • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
  • b) are capacitate deplina de exercitiu;
  • c) este licentiat in drept;
  • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
  • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
  • f) cunoaste limba romana;
  • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
  • h) are cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica si promoveaza concursul de admitere in functia de notar public organizat de Institutul Notarial Roman (INR).

Persoanele care doresc sa dobandeasca calitatea de notar public trebuie sa se inscrie la Camera in circumscriptia careia doresc sa isi desfasoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Camera si cuprins in ordinul de actualizare emis de ministrul justitiei.
Institutul Notarial Roman organizeaza concursul de admitere la nivel national pentru persoanele inscrise din toate Camerele, la o data unica stabilita de presedintele Uniunii, in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare a concursului.
Concursul de admitere consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, cu conditia ca fiecare proba din concurs sa obtina cel putin nota 7,00.
Presedintele concursului inainteaza, spre validare, Consiliului Uniunii rezultatele concursului de admitere.
Concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica, se organizeaza de catre INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 2 ani.